Tuometall Oy

Tuotteet

Tuometall toimittaa luotettavia ja kustannuksiltaan tehokkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja biomassan hyödyntämiseen, energian tuotantoon ja prosessiteollisuuteen. Tuotesuunnittelun lähtökohtina ovat käsiteltävät materiaalit, kapasiteetit, käyttöolosuhteet sekä huollon helppous ja käytön turvallisuus. Tuotteemme perustuvat käytännössä hyviksi havaittuihin ja koeteltuihin ratkaisuihin. Asiakkaiden erityistoiveet pyritään myös räätälöimään näistä vakiomoduuleista. Käytämme laadukkaita komponentteja yhdistettynä järeään rakenteeseen, mikä tekee tuotteistamme erittäin kestäviä ja varmatoimisia.

Kuljettimet ja materiaalinkäsittelyjärjestelmät

 
Kiinteän polttoaineen ja tuhkan käsittelyjärjestelmät bioenergian tuotantoon
 • biopolttoaineen valmistus, kuivaus ja varastointi
 • vastaanottotaskut ja -siilot
 • tanko-, ruuvi- ja ketjupurkaimet
 • kola-, hihna- ja ketjukuljettimet
 • elevaattorit
 • seulonta
 • ylitteiden käsittely
 • murskaus
 • kattilan syöttölaitteet
 • tuhkankäsittely
 • erikoislaitteet
 
Polttoaineen syöttö / Fuel feeding

Prosessiteollisuuden laitteet ja järjestelmät

Hakekuljetin / Chip conveyor

Puunjalostusteollisuuden ja kiertotalouden materiaalinkäsittelyjärjestelmät ja erikoislaitteet

Teollinen symbioosi on useamman yrityksen muodostama kokonaisuus, jossa tosiaan täydentävät yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta ja päinvastoin. Näin kustannuseräksi koettu jäte tai tuotannon sivuvirta muuttuu rahanarvoiseksi tuotannon tekijäksi.

Yhtiöllä on vahva kokemus biomassan, orgaanisen jätteen ja muiden bulkkimateriaalien vastaanotosta, käsittelystä ja varastoinnista. Olemme koko toimintamme ajan suunnitelleet ja valmistaneet kuljettimia sekä materiaalinkäsittelyjärjestelmiä myös arktisiin olosuhteisiin. Tarjoamme asiakkaillemme joustavaa yhteistyötä yksittäisestä laitteesta täysin valmiiseen räätälöityyn laitosratkaisuun.

Massatavaran vastaanotto- ja varastointijärjestelmät

Tankopurkainjärjestelmät


Tankopurkain / Push floor reclaimer

Kuljetinteknologia

Kokonaisratkaisut